Zajímavý výlet s Ivanem Pírkem do Itálie a Slovinska. Krásné hory na kole s perfektním průvodcem.

více v letáčku